top of page

ข้อมูลทุนการศึกษา

DISCOVER THAILAND'S ASTRONAUTS SCHOLARSHIP PROGRAM

พร้อมแล้ว

ไปกันเลย!!

คลิ๊กที่ตัวเลขเพื่อสำรวจ

คำแนะนำขั้นตอนการสมัคร

เตรียมตัวก่อนไป

ตรวจสุขภาพ

เช็คประวัติอาชญากรรม

วีซ่าและประกันเดินทาง

จองตั๋วไปกันเลย!!

ความรู้พื้นฐาน

ข้อมูลประวัติศาสตร์ของอวกาศในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และกฎนิวตัน

การเตรียมตัวสอบ

บัตรปชช 

ดินสอ 2B

และใจเต็มร้อย!!

SCHOLARSHIP REGISTRATION PROCESS

ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา

คำแนะนำกิจกรรม

5

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา

จะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันสุดท้าย ที่ค่าย STEM วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

วิธีการคัดเลือกผู้ชนะ

(การโหวตจากเพื่อนๆและคณะกรรมการ)

 • การโหวตจากเพื่อนๆผู้เข้าร่วมแข่งขัน (1 คนต่อ 1 โหวตเท่านั้น)

 • การโหวตจากคณะกรรมการ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน (1 คนต่อ 1 โหวตเท่านั้น)

 • การโหวตจากเพื่อนๆและคณะกรรมการจะแบ่ง ออกเป็น 2 รางวัล สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุดเท่านั้นที่จะได้รับทุนการศึกษา

 • สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 2 คน จะได้รับทุนการศึกษาจาก รัฐบาลสหรัฐ อเมริกา

 • สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุดมาเป็นอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษาจาก เอส โคล่า

SCHOLARSHIP REGISTRATION

การสมัครทุนการศึกษา

PROGRAM GUIDE 2017

Explore our program here

Click here to view our program guide 2017 or download program guide in PDF format below

หมายเหตุ: สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านผลการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลกรุงเทพและการตรวจประวัติอาชญากรรมเสร็จสมบูรณ์

ประวัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

5.ANNOUCE

SCHOLARSHIP

INTRODUCTION

เกี่ยวกับทุนการศึกษา

โปรแกรมทุนการศึกษา U.S. Space Camp หรือโปรแกรมทุนการศึกษาค้นหานักบินอวกาศไทย ได้ริเริ่มโดย คุณกฤษณ์ คุนผลิน ผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ USSRC ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ภายใต้การกำกับดูแลของสถานฑูตอเมริกา องค์กรภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ เช่น เอสโคล่า ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันทุนการศึกษาในปี2559 อีกด้วย 

 

ในปี 2559 นี้ เปิดรับสมัครเฉพาะ นักเรียนสัญชาติไทย โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจำนวน 2 ทุนการศึกษา และทุนจากเอสโคล่า จำนวน 1 ทุนการศึกษา ในปี 2017 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนชื่อทุนการศึกษาเป็น Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program โดยเปิดรับสมัครทุกสัญชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย

SCHOLARSHIP

BENEFITS

ข้อมูลทุนการศึกษา

SCHOLARSHIP

INCLUDES

ทุนการศึกษาครอบคลุมอะไรบ้าง?

SCHOLARSHIP

QUALIFICATIONS

คุณสมบัติผู้สมัคร

SCHOLARSHIP

REQUIRED

สิ่งที่ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบ

 1. ได้เข้ารับการฝึกที่ค่ายอวกาศ (U.S. Army’s Red Stone Arsenal Military Base) เป็นเวลา 6 วัน

 2. ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เฉพาะผู้ชนะที่ได้รับทุนการศึกษา จากรัฐบาลสหรัฐ อเมริกาเท่านั้น ซึ่งเป็นคณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการโดยวัดจากการสัมพาษณ์)

 3. โอกาสเข้าศึกษาต่อที่  MIT (เฉพาะผู้ชนะที่ได้รับทุนการศึกษา จากรัฐบาลสหรัฐ อเมริกาเท่านั้น)

 1. ค่าตั๋วเดินทางไปกลับจากกรุงเทพฯ ไปยัง ฮันท์สวิลล์, สหรัฐอเมริกา

 2. ค่าเเคมป์

 3. ค่าการเดินทางใน สหรัฐอเมริกา

 4. ค่าอาหาร

 5. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 6. ค่าตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

 7. ค่าประกันการเดินทาง

 8. ค่าชุดนักบิน

 1. สัญชาติไทย

 2. อายุระหว่าง 14 ปี ถึง 18 ปี แต่ไม่เกิน 19  ปี ในวันที่ลงทะเบียน

 1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำการสอบ SCAT และ 20 คน ที่ได้คะแนนสูงสุดถึงจะผ่านเข้ารอบสุดท้าย

 2. เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบรอบสุดท้ายจะมีการประกาศผลผู้ชนะทุนการศึกษาเพียง 3 ทุนเท่านั้น ซึ่งประกาศในวันสุดท้ายที่ค่าย STEM
   

COPYRIGHT © 2016 BY SPACE CAMP THAILAND I OFFICIAL AMBASSADOR OF THE USSRC IN THAILAND

bottom of page