top of page

THE PROGRAM FOR AGES 9-11

โปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 9*-11 ปี

The U.S. Space & Rocket Center is home to the world-renowned Space Camp, Space
Academy, Aviation Challenge Camp and Space Camp Robotics.

SPACE CAMP

PROGRAM

ศูนย์ฝึกค่ายอวกาศ

โปรแกรมที่น้องๆจะได้ฝึกเป็นนักบินอวกาศ รวมทั้งจะมีการเปิดตัวจรวดแต่ละรุ่นและจะได้เข้าร่วมภารกิจในห้วงอวกาศอีกด้วย

MACH I

CAMP

ความท้าทายของการบิน

โปรแกรมนี้เราจะฝึกให้น้องๆเป็นนักบินรบผ่านเครื่องจำลองการบินเดี่ยวซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบแผนในการบิน รวมทั้งการลงจอดและการเอาชีวิตรอดใต้น้ำ

SPACE CAMP
ROBOTICS CAMP

ควบคุมและสั่งการหุ่นยนต์

น้องๆจะได้รับการฝึกอบรมการทำงานร่วมกันและเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและการออกแบบหุ่นยนต์ภาคพื้นดิน ในอากาศและใต้น้ำหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาดีที่สุดจะถูกยกให้เป็นสุดยอดหุ่นยนต์ตลอดทั้ง 5 คืนนี้

COPYRIGHT © 2016 BY SPACE CAMP THAILAND I OFFICIAL AMBASSADOR OF THE USSRC IN THAILAND

bottom of page