top of page

SPACE CAMP ROBOTICS

PROGRAM

ROBOTICS COMMAND AND CONTROL PROGRAM

โปรแกรมควบคุมและสั่งการหุ่นยนต์

เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการแก้ไขปัญหาในโลกของเรา ฝึกการออบแบบตัวถังหุ่นยนต์และขั้นตอนการสร้าง และแผงการควบคุม การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยที่น้องๆจะได้เรียนรู้การออกแบบหุ่นยนต์ภาคพื้นดิน ในอากาศและใต้น้ำและสิ้นสุดสัปดาห์จะมีการแข่งขันหุ่นยนต์ที่น้องได้มีการ ออกแบบ สร้าง และทดสอบกันมาตลอดทั้งสัปดาห์อีกด้วย

ACTIVITIES OF ROBOTICS COMMAND AND CONTROL PROGRAM

รายละเอียดโปรแกรมควบคุมและสั่งการหุ่นยนต์

1

2

3

4

5

6

7

ติดตั้งโปรมแกรมหุ่นยนต์
ออกแบบและสร้างตัวถังหุ่นยนต์
ติดตั้งการเชื่อมต่อดาวเทียมและจัดการเครื่องส่งสัญญาณไร้สายเพื่อการควบคุมหุ่นยนต์นักบิน
บทเรียนเพิ่มเติมเช่น การสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมด้วยเซ็นเซอร์และฟังก์ชั่นข้อมูลต่างๆ
ใช้ระบบเลขฐานสองและฟังก์ชันตรรกะพื้นฐานในการเข้าใจวิธีการ "คิด"ของหุ่นยนต์
ฝึกบินระยะไกลของ Quadcoptersเฮลิคอปเตอร์แบบใบพัด 4 ใบ
ออกแบบและสร้างนักบินหุ่นยนต์ใต้น้ำโดยใช้ระบบ SeaPerch ROV

AIR-SEA-LAND CHALLENGE ROBOTICS

โปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 9*-11 ปี

โปรแกรมนี้เราจะฝึกให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและการออกแบบหุ่นยนต์ภาคพื้นดิน ในอากาศและใต้น้ำหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาดีที่สุดจะถูกยกให้เป็นสุดยอดหุ่นยนต์

 ROBOTICS COMMAND AND CONQUER

โปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 12-14 ปี

โปรแกรมที่น้องๆจะได้ฝึกฝนทักษะในการออกแบบและการสร้างตัวถังของหุ่นยนต์เรียนรู้วิธีการออกแบบแผงควบคุมระยะไกลไปกับแบบจำลองอากาศยานไร้คนขับ

COPYRIGHT © 2016 BY SPACE CAMP THAILAND I OFFICIAL AMBASSADOR OF THE USSRC IN THAILAND

bottom of page