top of page

AVIATION CHALLENGE

PROGRAM

FIGHTER JET TRAINING PROGRAM

โปรแกรมการฝึกเครื่องบินขับไล่   

แบบการบินจำลอง F-18 Super Hornetได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้น้องๆจะได้รับบทบาทการเป็นหนึ่งในทีมของนักบินรขับไล่เพเพื่อให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์ในภารกิจต่าง อาทิเช่นการเรียนรู้เพื่อเอาชีวิตรอดใต้น้ำและบนบก และการให้ความร่วมมือกันในทีมเพื่อสร้างที่กำบัง และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบททดสอบการฝึกแบบทหารในเวลากลางคืนอีกด้วย พร้อมกับภารกิจหน่วนรบพิเศษซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำในภารกิจครั้งนี้สำเร็จ

ACTIVITIES OF FIGHTER JET TRAINING PROGRAM

รายละเอียดโปรแกรมการฝึกเครื่องบินรบ

1

2

3

4

5

6

7

8

เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบิน
การตรวจลาดตระเวน, การทำงานเป็นทีมและฝึกอบรมกลางแจ้งในรูปแบบของหน่วยรบพิเศษ
เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงG-force ผ่านเครื่องหมุนเหวี่ยง
เรียนรู้เพื่อเอาชีวิตรอดทั้งในน้ำและบนบก
ฝึกการบินจำลอง
วางแผนการต่อสู้
ฝึกจำลองการลงสู่พื้นดินโดยร่มชูชีพในระยะ 150 ฟุตโดยใช้อุปกรณ์ของนักบินที่เสมือนจริง
ฝึกปีนเสากับความสูงระยะ 32 ฟุต

MACH I

โปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 9*-11 ปี

โปรแกรมนี้เราจะฝึกให้น้องๆเป็นนักบินรบผ่านเครื่องจำลองการบินเดี่ยวซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบแผนในการบิน รวมทั้งการลงจอดและการเอาชีวิตรอดใต้น้ำ

 MACH II

โปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 12-14 ปี

โปรแกรมนี้น้องๆจะได้ฝึกจำลองการบินต่อสู้กับฝูงบิน อื่นๆ เพื่อทดสอบความกล้าหาญในการที่จะขึ้นผู้นำและฝึกทักษะที่จะทำให้น้องรู้จักการทำงานเป็นทีม ไปกับภารกิจการค้นหาและกู้ภัยกลางแจ้ง

MACH III

โปรแกรมสำหรับน้องๆ อายุ 15-18 ปี

โปรแกรมนี้น้องๆจะได้ฝึกจำลองการลงสู่พื้นน้ำโดยร่มชูชีพในระยะ 150 ฟุต สำรวจทฤษฎีทางยุทธวิธีการหลบเลี่ยงศัตรูและการทูตทหารที่สมจริงที่สุดทดสอบทักษะการเป็นนักบินในห้องควบคุมของนักบินจำลอง F-18 Super Hornet และทดสอบความกล้าหาญ บนการห้อยตัวด้วยเชือกในที่สูง

COPYRIGHT © 2016 BY SPACE CAMP THAILAND I OFFICIAL AMBASSADOR OF THE USSRC IN THAILAND

bottom of page